مهدیه ابوالحسنی

درباره من

دکتر مهدیه ابوالحسنی
image

استادیار گروه آموزشی طراحی فرایندهای نفت @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دکتری مهندسی شیمی استادیار  حوزه‌های تحقیقاتی:          رآکتورهای بستر پر شده دوار (RPBs)، جذب دی اکسید کربن، کاربردهای امواج التراسونیک در تشدید فرایندها، دینامیک سیالات محاسباتی، مدلسازی و شبیه سازی فرایند، فرایندهای جداسازی، تصفیه آب و پساب، پدیده های انتقال ...

محقق گوگل

(1399/11/5)

استنادات

180

h-index

7

i10-index

5

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1399/11/3)

استنادات

129

مقالات

10

h-index

6

مؤلفین همکار

15

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386-1391

دکتری

دانشگاه رازی، کرمانشاه

مهندسی شیمی، طراحی فرایندها

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه رازی، کرمانشاه

مهندسی شیمی، فرایندهای جداسازی

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی شیمی

تجارب

1396-تا کنون

مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی

دانشگاه سمنان

1395-1397

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی

دانشگاه سمنان

1394-تا کنون

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه سمنان

مهارت ها

نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی

زمینه های فعالیت های علمی و پژوهشی

اولویت های پژوهشی

رآکتورهای بستر پر شده دوار (RPBs)

جذب دی اکسید کربن

کاربردهای امواج التراسونیک در تشدید فرایندها

دینامیک سیالات محاسباتی

مدلسازی و شبیه سازی فرایند

فرایندهای جداسازی، تصفیه آب و پساب

پدیده های انتقال

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Intensification of CO₂ capture by monoethanolamine solution containing TiO2 nanoparticles in a rotating packed bed
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL(2020)
9511139008, ^مهدیه ابوالحسنی*
Experimental investigation of ultrasound/ Fenton’s reagent oxidation process on the degradation rate constant of p-nitrophenol
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2020)
9311139009, ^مهدیه ابوالحسنی*
CFD modeling of two-stage H2 recovery process from ammonia purge stream by industrial hollow fiber membrane modules
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2019)
9411138001, ^مهدیه ابوالحسنی, مجید اسماعیلی*
Numerical modeling and optimization of the enhancement of the cooling rate in concentric tubes under ultrasound field
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS(2015)
^مهدیه ابوالحسنی*, علی محمد کرمی, دکتر کرمی, مسعود رحیمی , مسعود رحیمی
CFD modeling of convection heat transfer using 1.7 MHz and 24 kHz ultrasonic waves: a comparative study
HEAT AND MASS TRANSFER(2014)
مریم دهبانی, مریم دهبانی, مسعود رحیمی , مسعود رحیمی*, ^مهدیه ابوالحسنی, دکتر مقصودی, عباس مقصودی, پریسا قادری افشار, پریسا قادری افشار, علیرضا دودمنتیپی, علیرضا دودمان تیپی, Ammar A. Alsairafi, Ammar A.Alsairafi
Micromixing Enhancement in an RPB Reactor with Different Rotor Structures under Ultrasonic Field
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی / (The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020(2020-10-28)
9611139012, ^مهدیه ابوالحسنی*
CO2 Capture Enhancement in a Rotating Packed Bed Reactor with Different Blade Packing Structures
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی / (The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020(2020-10-28)
9611139002, ^مهدیه ابوالحسنی*
Effect of Magnetic Field Intensity on Hydrodynamic Entrance Length and Nusselt number
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی / (The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020(2020-10-28)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی
Mass transfer analysis and performance evaluation of an industrial hollow-fiber membrane module in a N2 enrichment process
هفتمین کنگره ملی در شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2020-09-20)
9521139003, ^مهدیه ابوالحسنی*, مجید اسماعیلی
Numerical Simulation of O2/N2 Separation Process for N2 Enrichment Based on Industrial Hollow-Fiber Membrane Module
ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2020-01-20)
9521139003, ^مهدیه ابوالحسنی*, مجید اسماعیلی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر ساختار روتور بر بازده اختلاط میکرو در راکتور بستر پر شده دوار
ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2020-01-20)
9611139012, ^مهدیه ابوالحسنی*
بررسی میزان جذب کربن دی‌اکسید با استفاده از محلول مونواتانول آمین در بستر پرشده‌ی چرخان با پکینگ تیغه‌ای
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-19)
9511139008, ^مهدیه ابوالحسنی*
بررسی اثر سرعت چرخش بستر بر بازده اختلاط میکرو در راکتور بستر پر شده چرخان تحت میدان فرا صوت
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-19)
9511139005, ^مهدیه ابوالحسنی*
مدل سازی CFD کاهش رسوب گذاری فرایند غشایی الترافیلتراسیون تحت میدان امواج مافوق صوت با فرکانس‌های مختلف
نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت(2018-11-21)
9411138004, ^مهدیه ابوالحسنی*
مدلسازی CFD ویژگی‌های انتقال حرارتی نانوسیال جاری در یک میکروکانال
نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت(2018-11-21)
سید آرش موسوی دولت آباد, ^مهدیه ابوالحسنی*
CFD Modeling of Ultrafiltration Membrane Fouling Reduction Under Ultrasound Field
2nd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference(2018-11-14)
9411138004, ^مهدیه ابوالحسنی*
CFD modeling of hydrogen recovery process from ammonia purge stream based on industrial hollow fiber membrane module
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
9411138001, ^مهدیه ابوالحسنی*, مجید اسماعیلی
Numerical simulation of turbulent fluid flow and mass transfer characteristics of hydrogen separation from gas mixture based on industrial hollow-fiber membrane module
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
9411138001, ^مهدیه ابوالحسنی*, مجید اسماعیلی
شبیه سازی صعود تک حباب در مایع ساکن و بررسی اثر تغییرات ویسکوزیته و کشش سطحی مایع در شکل حباب
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
9421135001*, ^فرامرز هرمزی, ^مهدیه ابوالحسنی
بررسی آزمایشگاهی اثر pHو توان الکتریکی مصرفی بر ثابت سرعت تخریب سونوشیمیایی 4-نیتروفنول
اولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی(2017-05-03)
^مهدیه ابوالحسنی*, 9311139009
Prediction of the performance of double-tube heat exchanger equipped with 35 kHz ultrasound transducer by fuzzy logic modeling
چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران(2014-08-19)
^مهدیه ابوالحسنی*, حمیده ابوالحسنی
Fuzzy logic modeling of improvement of shell-and-tube heat exchanger performance using ultrasonic waves
چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران(2014-08-19)
^مهدیه ابوالحسنی*, حمیده ابوالحسنی
CFD Modeling of Experimental Observations for Convective Heat Transfer Augmentation by High Frequency Ultrasonic Vibrations
پنجمین کنفرانس ملی کاربرد cfd در صنایع شیمیایی و نفت(2014-05-21)
^مهدیه ابوالحسنی*, مسعود رحیمی, مسعود رحیمی
بررسي آزمايشگاهي اثر امواج مافوق صوت بر حسب آفت كش ها از آب با استفاده از جاذب
كاظمي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي CFD ويژگيهاي امتقال حرارتي نانو سيال جاري در يك ميكرو كانال خنك كننده با ساختار هاي متفاوت
موسوي دولت آباد سيد آرش(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي CFD كاهش رسوب گذاري در فرايند غشايي اولترافيلتراسيون تحت ميدان امواج مافوق صوت
خدادادي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي فرآيندي و ديناميكي جريان يك مخلوط گازي شامل هيدروژن، نيتروژن، متان، آرگون و بخار آب درون ماژول غشايي صنعتي صنعتي الياف توخالي براي فرآيند جداسازي هيدروژن
اردانه مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي و شبيه سازي فرآيند توليد گرافن به روش رسوب دهي شيميايي بخار در فشار پايين
گوديني مصطفي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي موقعيت قرارگيري شيرها در شبكه توزيع گاز در يك شهر
اسيري سرخه ندا(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي موقعيت قرارگيري شيرها در شبكه توزيع گاز در يك شهر
اسيري سرخه ندا(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازده اختلاط ميكرو با استفاده از امواج اولتراسونيك در راكتور در بستر پر شده دوار
حفظي لطف آبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازده اختلاط ميكرو با استفاده از امواج اولتراسونيك در راكتور در بستر پر شده دوار
حفظي لطف آبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان جذب دي اكسيد كربن با استفاده از محلول مونواتانول آمين حاوي نانوذرات در بستر پرشده چرخان
شيرزادي آهو دشتي مسعود(تاریخ دفاع: 1397/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان جذب دي اكسيد كربن با استفاده از محلول مونواتانول آمين حاوي نانوذرات در بستر پرشده چرخان
شيرزادي آهو دشتي مسعود(تاریخ دفاع: 1397/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز CFD راكتور غشايي به منظور هيدروژن زدايي از اتيل بنزن و توليد استايرن
بداق سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشديد فرايند جذب دي اكسيد كربن از مخلوط گازي در بستر پرشده دوار با استفادهاز امواج مافوق صوت
جاهدنيا سامان(تاریخ دفاع: 1399/08/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تقطير غشايي در واحدهاي صنعتي نمك زدايي از آب به كمك شبكه عصبي مصنوعي
اردشيري لردجاني حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي انتقال حرارت ديواره – سيال در راكتور بستر قطره اي به كمك CFD
شاملو پريسا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي CFD فرايند جداسازي غشايي اكسيژن از نيتروژن به منظور غني سازي نيتروژن
منصورخاكي اميرسالار(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ساختار پكنيگ تيغه اي بر بازده اختلاط ميكرو در راكتور بستر پرشده دوار تحت ميدان مافوق صوت
شيرمحمدجماعت شيوا(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
High frequency ultrasound penetration through concentric tubes: illustrating cooling effects and cavitation intensity
HEAT AND MASS TRANSFER(2014)
مسعود رحیمی , مسعود رحیمی*, ^مهدیه ابوالحسنی, ^مهدیه ابوالحسنی, ندا عظیمی, ندا عظیمی
سونو راکتور بستر پر شده چرخان مجهز به امواج فراصوت فرکانس بالا
دانشگاه سمنان(2019-10-20)
بررسی آزمایشگاهی، مدل‌سازی و بهینه سازی یک سیستم خنک کننده مجهز به فرستنده‌ امواج مافوق صوت با فرکانس MHz 1/7 با استفاده از منطق فازی و الگوریتم رقابتی استعماری
(2019-05-06)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه سوم، 99/1/26   (74 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و چهار، 99/3/21   (38 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و سه، 99/3/20   (63 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه شانزدهم، 99/3/18   (95 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه پانزدهم، 99/3/15   (72 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و دو، 99/3/14   (61 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه بیستم، 99/3/14   (68 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و یک، 99/3/13   (57 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه چهاردهم، 99/3/11   (85 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه بیستم، 99/3/7   (55 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه شانزدهم، 99/2/31   (60 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه پانزدهم، 99/2/30   (56 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هفدهم، 99/3/6   (56 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه یازدهم، 99/2/21   (90 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه هفدهم، 99/2/31   (47 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه بیست و یک، 99/3/14   (58 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه نوزدهم، 99/3/14   (58 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه نوزدهم، 99/3/13   (66 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هجدهم، 99/3/12   (63 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هجدهم، 99/3/7   (57 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه نوزدهم، 99/3/6   (50 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه شانزدهم، 99/2/30   (63 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هفدهم، 99/2/29   (59 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه سیزدهم، 99/2/24   (75 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دوازدهم، 99/2/23   (57 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه یازدهم، 99/2/17   (64 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه چهاردهم، 99/2/17   (58 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دهم، 99/2/16   (76 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هفتم، 99/2/10   (46 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هشتم، 99/2/10   (57 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه شانزدهم، 99/2/28   (60 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه دوازدهم، 99/2/28   (104 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دوازدهم، 99/2/23   (74 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه سیزدهم، 99/2/21   (67 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه پانزدهم، 99/2/23   (73 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه چهاردهم، 99/2/22   (71 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه سیزدهم، 99/2/16   (62 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه دوازدهم، 99/2/15   (57 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه نهم، 99/2/14   (97 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه یازدهم، 99/2/14   (66 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه یازدهم، 99/2/10   (57 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه دهم، 99/2/9   (50 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هشتم، 99/2/8   (74 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه هفتم، 99/2/7   (86 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هفتم، 99/2/7   (69 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه ششم، 99/2/4   (118 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه نهم، 99/2/4   (107 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه پنجم، 99/2/4   (175 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه هشتم، 99/2/3   (65 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه ششم، 99/2/3   (106 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه هفتم، 99/2/2   (70 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه پنجم، 99/2/2   (99 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه ششم، 99/2/1   (57 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه چهارم، 99/1/31   (112 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه پنجم، 99/1/31   (52 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه ششم، 99/1/29   (80 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه سوم، 99/1/29   (106 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه پنجم، 99/1/28   (168 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه دوم، 99/1/28   (109 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه چهارم، 99/1/27   (62 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه چهارم، 99/1/27   (78 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه سوم، 99/1/26   (115 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه چهارم، 99/1/25   (129 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه سوم، 99/1/25   (75 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه اول، 99/1/24   (186 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه دوم، 99/1/24   (94 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دوم، 99/1/20   (103 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه دوم، 99/1/20   (141 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه اول، 99/1/19   (135 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه اول، 99/1/19   (126 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه اول، 99/1/18   (129 بار دانلود)
شکل ها و روابط درس مکانیک سیالات 2   (187 بار دانلود)
روابط مهم در دستگاه های مختلف   (193 بار دانلود)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و چهار، 99/3/21 (1399/03/25)
موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و سه، 99/3/20 (1399/03/25)
مکانیک سیالات 2، جلسه شانزدهم، 99/3/18 (1399/03/25)
مکانیک سیالات 2، جلسه پانزدهم، 99/3/15 (1399/03/25)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه نوزدهم، 99/3/14 (1399/03/25)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه بیست و یک، 99/3/14 (1399/03/25)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه بیستم، 99/3/14 (1399/03/25)
موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و دو، 99/3/14 (1399/03/25)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه نوزدهم، 99/3/13 (1399/03/25)
موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و یک، 99/3/13 (1399/03/25)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هجدهم، 99/3/12 (1399/03/25)
مکانیک سیالات 2، جلسه چهاردهم، 99/3/11 (1399/03/11)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هجدهم، 99/3/7 (1399/03/10)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هفدهم، 99/3/6 (1399/03/10)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه شانزدهم، 99/2/31 (1399/03/10)
موازنه انرژی و مواد، جلسه بیستم، 99/3/7 (1399/03/10)
موازنه انرژی و مواد، جلسه نوزدهم، 99/3/6 (1399/03/10)
موازنه انرژی و مواد، جلسه هجدهم، 99/3/2 (1399/03/10)
مکانیک سیالات 2، جلسه سیزدهم، 99/3/1 (1399/03/10)
موازنه انرژی و مواد، جلسه هفدهم، 99/2/31 (1399/03/10)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه پانزدهم، 99/2/30 (1399/03/10)
موازنه انرژی و مواد، جلسه شانزدهم، 99/2/30 (1399/03/10)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هفدهم، 99/2/29 (1399/02/29)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه شانزدهم، 99/2/28 (1399/02/29)
مکانیک سیالات 2، جلسه دوازدهم، 99/2/28 (1399/02/29)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه چهاردهم، 99/2/27 (1399/03/10)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه پانزدهم، 99/2/27 (1399/02/29)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه سیزدهم، 99/2/24 (1399/02/29)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دوازدهم، 99/2/23 (1399/02/23)
موازنه انرژی و مواد، جلسه پانزدهم، 99/2/23 (1399/02/23)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه چهاردهم، 99/2/22 (1399/02/22)
مکانیک سیالات 2، جلسه یازدهم، 99/2/21 (1399/02/21)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه سیزدهم، 99/2/21 (1399/02/21)
مکانیک سیالات 2، جلسه دهم، 99/2/18 (1399/02/20)
موازنه انرژی و مواد، جلسه چهاردهم، 99/2/17 (1399/02/20)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه یازدهم، 99/2/17 (1399/02/20)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دهم، 99/2/16 (1399/02/20)
موازنه انرژی و مواد، جلسه سیزدهم، 99/2/16 (1399/02/16)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه دوازدهم، 99/2/15 (1399/02/15)
مکانیک سیالات 2، جلسه نهم، 99/2/14 (1399/02/15)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه یازدهم، 99/2/14 (1399/02/15)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه دهم، 99/2/12 (1399/02/15)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه نهم، 99/2/11 (1399/02/15)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه نهم، 99/2/11 (1399/02/15)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هشتم، 99/2/10 (1399/02/15)
موازنه انرژی و مواد، جلسه دوازدهم، 99/2/11 (1399/02/15)
مکانیک سیالات 2، جلسه هشتم، 99/2/11 (1399/02/15)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هفتم، 99/2/10 (1399/02/15)
موازنه انرژی و مواد، جلسه یازدهم، 99/2/10 (1399/02/15)
موازنه انرژی و مواد، جلسه دهم، 99/2/9 (1399/02/15)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هشتم، 99/2/8 (1399/02/15)
مکانیک سیالات 2، جلسه هفتم، 99/2/7 (1399/02/15)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هفتم، 99/2/7 (1399/02/15)
موازنه انرژی و مواد، جلسه نهم، 99/2/4 (1399/02/05)
موازنه انرژی و مواد، جلسه هشتم، 99/2/3 (1399/02/05)
موازنه انرژی و مواد، جلسه هفتم، 99/2/2 (1399/02/05)
مکانیک سیالات 2، جلسه ششم، 99/2/4 (1399/02/05)
مکانیک سیالات 2، جلسه پنجم، 99/2/4 (1399/02/05)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه ششم، 99/2/3 (1399/02/05)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه پنجم، 99/2/2 (1399/02/05)
مکانیک سیالات 2، جلسه چهارم، 99/1/31 (1399/02/01)
مکانیک سیالات 2، جلسه سوم، 99/1/29، جبرانی (1399/02/01)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه ششم، 99/2/1 (1399/02/01)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه پنجم، 99/1/31 (1399/02/01)
موازنه انرژی و مواد، جلسه ششم، 99/1/29، جبرانی (1399/01/31)
موازنه انرژی و مواد، جلسه پنجم، 99/1/28، جبرانی (1399/01/28)
مکانیک سیالات 2، جلسه دوم، 99/1/28، جبرانی (1399/01/28)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه چهارم، 99/1/27 (1399/01/27)
موازنه انرژی و مواد، جلسه چهارم، 99/1/27 (1399/01/27)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه سوم، 99/1/26 (1399/01/27)
موازنه انرژی و مواد، جلسه سوم، 99/1/26 (1399/01/27)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه چهارم، 99/1/25، جبرانی (1399/01/25)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه سوم، 99/1/25 (1399/01/25)
مکانیک سیالات 2، جلسه اول، 99/1/24 (1399/01/25)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه دوم، 99/1/24 (1399/01/25)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دوم، 99/1/20 (1399/01/20)
موازنه انرژی و مواد، جلسه دوم، 99/1/20 (1399/01/20)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه اول، 99/1/19 (1399/01/20)
موازنه انرژی و مواد، جلسه اول، 99/1/19 (1399/01/19)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه اول، 99/1/18 (1399/01/18)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
m.abolhasani@semnan.ac.ir
(+98)2331532483

فرم تماس